Hållbarhet - för fiskarna OCH haven

Med omsorg för hav och respekt för råvaran

Mat från haven har en stor betydelse för vår hälsa samtidigt som den har låg påverkan på klimatet. Haven erbjuder en värld av nyttiga råvaror, fisk och skaldjur som har en lägre miljöpåverkan än till exempel kött.

Men för att vi ska klara klimatmålen måste ta tillvara de totala resurserna vi plockar upp. För oss är det självklart att ta det ansvaret. Vi är trots allt beroende av det hav som omger oss.

För oss har det alltid varit viktigt att främst jobba med fisk som fiskats för för human konsumtion och att ta tillvara hela resursen på ett ansvarsfullt sätt.
Utöver att vår anläggning är MSC certifierad så arbetar vi därför utifrån en zero waste policy.

Det innebär att INGET som fiskats upp från haven skall gå till spillo.

zw

Zero Waste- Policy

Alla dagar är olika och ibland får vi fångst över. Vissa av dessa partier filéas, röks och eller syras för försäljning vid ett senare tillfälle. Ibland finns det så mycket över att vi fryser ner fångsten i vårt egna fryshus.

Renset då? När man bearbetar fisk får man en hel del svinn i form av ben, skinn och skråv, detta fryser vi ner i vår egen anläggning. En del av det frysta renset blir till foder inom petfood industrin eller till mat för tonfiskodling.

Delar av de proteiner och fetter som blir över vid förädlingen säljs och återanvänds som biogas.

Utöver det arbetar vi med energiåtervinning i våra fabriker energin som alstras i vårt fryshus värmer upp delar av våra fabriker.  Då vi finns i en region där vatten ibland blir en bristvara arbetar vi aktivt för att drastiskt minska vår färskvatten användning.

Tillsammans med andra intressenter jobbar vi kontinuerligt för att att utveckla fler produkter från våra restflöden.

Vi vill helt enkelt att den biomassa vi plockar upp skall ha maximal utdelning på land. Allt överskott från fisk och fabriker skall tas tillvara.

-Zero Waste helt enkelt.